Skip to main content

Fleksibelt arbeid


I dette prosjektet skal Fafo levere en rapport til det tsjekkiske instituttet RILSA om fleksibelt arbeid i Norge. Rapporten skal brukes inn i et komparativt prosjekt om tematikken, som RILSA har for det tsjekkiske arbeids- og sosialdepartementet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2018
  • Avsluttes:
    juni 2019

Oppdragsgiver

  • Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA)