Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Whistleblowing in Local Government
An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Scandinavian Political Studies , 2016

Sammendrag og pdf / Abstract and pdf

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government