Skip to main content

Kompetansebygging, bistand til utsatte og straffeforfølgelse av utnytting i arbeidslivet i Østersjøregionen


I dette prosjektet oppsummerer Fafo hvilke former menneskehandel i arbeidslivet tar i Norge i dag, og hva som er kjent om forholdet mellom rekrutteringspraksiser og tvangsarbeid og menneskehandel for arbeidsutnytting.

I dette prosjektet undersøker vi de ulike formene som menneskehandel for utnyttelse av arbeidskraft kan ha i Norge som destinasjonsland, samt hva som er kjent om forholdet mellom rekrutteringspraksis og tvangsarbeid / menneskehandel for utnyttelse i arbeidslivet.

Prosjektet vil også undersøke måter som destinasjonsland kan beskytte arbeidsinnvandrere mot å bli utsatt for utnyttende forhold.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2021
  • Avsluttes:
    april 2021

Oppdragsgiver

  • Østersjørådet (CBSS)