Skip to main content

Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet


Prosjektet skal kartlegge hvordan Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet og Jernbanetilsynet gjennomfører tilsyn på HMS-området og på arbeidstid.

I motsetning til andre deler av arbeidslivet, har Arbeidstilsynet ikke tilsynsansvar for arbeidsforhold innen sjøfart, luftfart og jernbane – dette er overlatt til særtilsyn. Særtilsynenes ansvar kommer i tillegg til andre oppgaver som disse skal ivareta.

Det finnes per i dag lite kunnskap om hvordan særtilsynene ivaretar sine oppgaver på HMS-området. Prosjektet vil framskaffe kunnskap om dette, som vil gi grunnlag for å drøfte hvilke faktorer som hemmer og fremmer effektive tilsyn med HMS og arbeidstid innenfor de områdene hvor særtilsynene har ansvaret.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil inngå som referansegrunnlag.

Tilsynenes samarbeid med fagbevegelsen vil også belyses.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2018
  • Avsluttes:
    april 2021

Oppdragsgiver

  • LO - Næringspolitisk avdeling

Bærekraftsmål