Skip to main content

Varig lavlønte – omfang og kjennetegn


Prosjektet skal, med utgangspunkt i lønnsstatistikk og registerdata, undersøke omfanget av og kjennetegn ved, de varig lavlønte i Norge. Nærmere bestemt skal det kartlegges egenskaper ved personene, jobbene deres, samt hvor i arbeidsmarkedet de befinner seg. Videre gjøres en økonometrisk analyse av hvorvidt de varig lavlønte var mer utsatt for å miste jobben enn andre grupper da koronakrisa traff Norge i 2020.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2021
  • Avsluttes:
    mars 2022

Oppdragsgiver

  • LO