Bjorn Dapi
Bjorn Dapi
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d. ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

    Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.


Arbeidsområder:

Lønns- og arbeidsvilkår, lønnsfleksibilitet, arbeidsmarkedsinstitusjoner, innvandring, minstelønn..

Forskningstema:

Lønns- og arbeidsvilkår | Organisering og tariffavtaler | Integrering for nyankomne flyktninger

+47 97484863
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2023:15
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-notat 2022:14
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bjorn Dapi og Cecilie Aagestad
Fafo-rapport 2022:17
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-notat 2022:07
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2022:02
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020

Elin Svarstad & Bjorn Dapi

Én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfellen
Dagens Næringsliv | Kronikken på DN.no

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lavlønn, kjønn og deltid
Presentasjon på Likelønnsdagene 2021
2021 Download

Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler
2021 | Last ned nettutgave

  • Prosjektledelse: Bjorn Dapi
  • Prosjektledelse: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
  • Aktive prosjekter