Skip to main content

Ester Bøckmann, Bjorn Dapi og Elin Svarstad

Lavere organisasjonsgrad i arbeidsmarkedet. Har det konsekvenser for fordelingen?

 

I mange land øker den økonomiske ulikheten, samtidig som at arbeidsmarkedsinstitusjoner svekkes. Norge er intet unntak: Økende ulikhet sammenfaller med lavere organisasjonsgrad og tariffavtaledekning. I dette kapittelet spør vi om det skyldes tilfeldighet, eller om det er mer som driver sammenhengen over tid? Både internasjonal forskning og forskning i norsk kontekst finner at svekkede arbeidsmarkedsinstitusjoner har konsekvenser for økonomisk ulikhet. Til tross for at det er vanskelig å fastslå hvor store konsekvensene er, betyr det at arbeidsmarkedspolitikk som støtter opp under økt organisasjonsgrad og tariffavtaledekning, kan bidra til å dempe økningen i økonomisk ulikhet.

Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Bøckmann, E., Dapi, B. & Svarstad, E. (2023). Lavere organisasjonsgrad i arbeidsmarkedet. Har det konsekvenser for fordelingen? I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 106–119). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-06