Elin Svarstad
Elin Svarstad
Doktorgradsstipendiat

    Utdanning:

    Siviløkonom, Handelshøyskolen ved HiOA

Arbeidsområder:

Arbeidslivsorganisering, kollektive partsforhold, lønnsdannelse og forhandlinger, lønn og lønnssystemer, varsling.

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler | Lønns- og arbeidsvilkår
+47 92093546
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2020:13
Elin Svarstad og Kristin Alsos
Fafo-notat 2019:30
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Hva kan vi lære av historien?
Framtidens arbeidsliv: Notat 1
Fafo-notat 2019:14
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:05
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:11
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:16
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
Når jobben settes ut på anbud
Outsourcing av renhold i Forsvaret
Fafo-rapport 2018:32
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Mellom lov og avtale
Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Fafo-notat 2018:12
Elin Svarstad
Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012. Masteroppgave i økonomi og administrasjon
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Prosjekter

Prosjektleder: Bård Jordfald
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristine Nergaard
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristin Jesnes
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter