Skip to main content
Bård Jordfald og Elin Svarstad

Lønnsfordeling i kommunesektoren

  • Fafo-notat 2018:11
  • Fafo-notat 2018:11

Dette notatet er en del av et prosjekt som tar for seg lønnsutviklingen i offentlig sektor. Notatet går nærmere inn på hvorledes lønnsveksten har fordelt seg fra 2008 og fram til 2014. Blant annet analyseres hvordan veksten har fordelt seg mellom lavest og høyest lønte, etter yrkesgrupper og etter forskjellige forhandlingsbestemmelser i den kommunale hovedtariffavtalen.

Se også (last ned pdf):

Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet, Fafo-notat 2018:16
Lønnsfordeling i helseforetakene, Fafo-notat 2018:17
Lønnsfordeling i privat sektor, Fafo-notat 2018:19

  • Publisert: 22. november 2018
  • Ordrenr. 10276