Skip to main content
  • Bård Jordfald

Lønnsfordeling i privat sektor

Bygg og HORECA

  • Fafo-notat 2018:19
  • Fafo-notat 2018:19

Dette notatet er utarbeidet som en del av prosjektet «Lønn og lønnsforskjeller – etter finanskrisa 2008», som Fafo utfører på vegne av LO. Et delprosjekt har vært å studere lønnsutviklingen i utvalgte næringer i privat sektor, og notatet ser nærmere på utviklingen i byggenæringen og hotell, restaurant og catering (HORECA).

Se også (last ned pdf):

Lønnsfordeling i kommunesektoren, Fafo-notat 2018:11
Lønnsfordeling i helseforetakene, Fafo-notat 2018:17
Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet, Fafo-notat 2018:16

  • Publisert: 22. november 2018
  • Ordrenr. 10284

Fafo-forskere