Skip to main content
  • Bjorn Dapi og Elin Svarstad

Utvikling i lønnsforskjeller i staten 2000–2021

  • Fafo-rapport 2024:03
  • Fafo-rapport 2024:03

I denne analysen undersøkes det hvordan lønnsforskjellene i det statlige tariffområdet har utviklet seg i årene 2000–2021. Dette er en periode med betydelige endringer i både lønnsdannelsen og sammensetningen til ansatte i staten. Utviklingen i lønnsforskjellene i staten kjennetegnes av en moderat og vedvarende økning. Lønnsforskjellene innenfor virksomheter har bidratt mer til økningen i lønnsulikheten, og de er større enn lønnsforskjellene mellom virksomhetene

  • Publisert: 21. februar 2024
  • Ordrenr. 20871