Skip to main content

LOs ungdomssatsning


Gir LOs ungdomssatsning aktive medlemmer og tillitsvalgte?

LO-forbundene har et betydelig antall unge medlemmer per i dag som er med på å styrke forbundene på arbeidsplassen. Samtidig er det viktig for LO å sikre at flere unge medlemmer deltar i organisasjonen. I dette prosjektet skal vi se nærmere på LOs ungdomsaktiviteter og i hvilken grad de ulike aktivitetene bidrar til aktive medlemmer og tillitsvalgte.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2017
  • Avsluttes:
    februar 2018

Oppdragsgiver

  • LO