Skip to main content

  • Elin Svarstad og Joachim Thøgersen

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen?

  • Beta: Scandinavian Journal of Business Research  | 
  • 2018
 

Svarstad. E. & Thøgersen, J. (2018). Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? Beta 01 / 2018 (Volum 32).

Fafo-forskere