Skip to main content
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad

Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor

Fortsatt nedgang i bruk av ordningen?

  • Fafo-notat 2021:07
  • Fafo-notat 2021:07
Ansattes rett til å velge representanter til selskapets styre er en viktig del av det norske bedriftsdemokratiet. Fafo har tidligere gjennomført flere undersøkelser som har vist at bruken av ordningen har gått ned i de senere år. I dette notatet spør vi om denne nedgangen fortsetter, og vi konsentrerer oss om tidsrommet 2015–2018. Datagrunnlaget er Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk og opplysninger om sammensetningen av styrene fra Brønnøysundregistrene.
 
Funnene viser at om lag halvparten av norske arbeidstakere er dekket av ordningen, men også at dekningen er redusert i perioden vi studerer. Selskapets størrelse, tariffavtale, konserntilknytning og bransje er viktige kjennetegn for å forklare hvorfor ordningen er på plass. Men, analysen viser ingen endringer her som kan forklare den observerte nedgangen. 
 
Notatet er en del av et prosjekt om arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet
  • Publisert: 27. april 2021
  • Ordrenr. 10344

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet