Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

, 2018

Les artikkelen / Read the article

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse