Skip to main content

  • Kristine Nergaard & Elin Svarstad

Fagorganisering blant unge nyansatte – hva betyr «et kollektivt trykk»?

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2021
 

Vi undersøker om organisasjonsgraden på arbeidsplassen har betydning for fagorganisering blant unge, nyansatte arbeidstakere. Vi bruker registerdata fra SSB som omfatter sysselsatte i to tidsperioder: 2006-07 og 2016-17. Våre funn viser at yngre arbeidstakere organiserer seg hvis de får jobb på en arbeidsplass der det er vanlig å være organisert. Nærmere bestemt bidrar et økt nivå på organisasjonsgraden i virksomheten til økt sannsynlighet for at nyansatte fagorganiserer seg. Vi finner dermed støtte for hypotesen om at valget om å organisere seg avhenger av tradisjonen på arbeidsplassen.

Nergaard, K. & Svarstad, E. (2021). Fagorganisering blant unge nyansatte – hva betyr «et kollektivt trykk»? Søkelys på arbeidslivet 02/2021 (Volum 38). https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-02-01