Skip to main content
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll

Mellom lov og avtale

Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa

  • Fafo-notat 2018:12
  • Fafo-notat 2018:12

Dette notatet tar for seg ulike former for minstelønnsreguleringer med formål om å begrense lønnsspredningen i bunnen av lønnsfordelingen. Vi har gjennomført en litteraturstudie for å forsøke å si noe om effekten av de ulike reguleringsformene på lønnsspredning, basert på eksisterende forskning. Videre har vi sett nærmere på hvordan lønnsspredningen har utviklet seg i de nordiske landene siden år 2000. Spesielt har vi tatt for oss håndverkere i Norge, Sverige, Danmark og Finland, en yrkesgruppe som i har vært preget av lavtlønnskonkurranse i alle land.

  • Publisert: 7. juni 2018
  • Ordrenr. 10277

Fafo-forskere