Fafo-notater

Rapportsøk

Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte

Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad

Fafo-notat 2018:14

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen

Hvordan kan NSF best yte tjenester til medlemmer og tillitsvalgte? Dette notatet tar for seg hvordan medlemmer og tillitsvalgte ser på NSFs tjenester i dag, og hvilke ønsker og behov de ulike gruppene har for bistand og oppfølging fra NSFs ulike organisasjonsledd. NSF har tillitsvalgte på flere nivåer og i ulike typer virksomheter og tariffområder. I alt 19 fylkeskontor koordinerer og veileder de tillitsvalgte, mens nasjonale og internasjonale saker koordineres på sentralt nivå. Notatet viser at medlemmer og tillitsvalgte i NSF er engasjert i samfunnspolitiske spørsmål og i stor grad benytter det støtteapparatet organisasjonen har bygget opp. Både medlemmer og tillitsvalgte understreker at det er viktig at NSF bygger kompetanse i organisasjonen og skaper gode samhandlingsarenaer.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10279