Skip to main content

Pilotering av økonomiske insentiver i integreringsarbeidet for flyktninger


Fafo og Frisch-senteret utformet i 2019 tre forslag til bruk av økonomiske insentiver i integreringsarbeidet for flyktninger og innvandrere.

Disse var:

  1. Bonus til deltakere som består norskprøver på et gitt nivå og på en viss tid
  2. Bonus til kommuner basert på deltakernes resultater i norskopplæringen
  3. Bonus til kommuner og/eller fylkeskommuner som legger til rette for høyere deltakelse og gjennomføring av videregående opplæring for nyankomne flyktninger over 25 år.

I modul 2 skal vi pilotere samtlige modeller og vurdere om de er egnet for videre systematisk utprøving.

Resultatene skal oppsummeres i en rapport, som redegjør for erfaringene som er gjort, og gir en begrunnet vurdering av om og under hvilke forutsetninger modellen(e) bør prøves ut i større skala.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2020
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Bærekraftsmål