Ragna Lillevik
Ragna Lillevik
Forsker

    Utdanning:

    Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Innvandring og integrering, demokratiske rettigheter og politisk deltagelse, islam i Europa.

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Religiøst og kulturelt mangfold | Barn av innvandrere

Doktorgradsstipendiat i prosjektet «Muslim Politics and Governance of Islam:
Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe».+47 41641637
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2020:16
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-rapport 2020:03
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:03
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2017:22
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2017:14

Prosjektleder: Ragna Lillevik
Prosjektslutt: 2022
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ragna Lillevik
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ragna Lillevik
Prosjektslutt: 2020
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Guri Tyldum
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter