Ragna Lillevik
Ragna Lillevik
Forsker

    Utdanning:

    Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Innvandring og integrering, demokratiske rettigheter og politisk deltagelse, islam i Europa.

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Religiøst og kulturelt mangfold | Barn av innvandrere | Introduksjonsprogram og integrering

Doktorgradsstipendiat i prosjektet «Muslim Politics and Governance of Islam:
Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe».+47 41641637
Guri Tyldum and Ragna Lillevik
Migration policies and irregular migration into Europe
A review of the current knowledge base
Fafopaper 2021:02
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Vi har nå holdt hjulene i gang
Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet
Fafo-rapport 2020:16
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-rapport 2020:03
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
En mulighet for kvalifisering
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
Fafo-rapport 2017:22
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14