Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Flyktningers erfaringer med introduksjonsprogrammet
Fafo-frokost med rapportlansering
Fredag 26. oktober 2018, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Kristin Holm Jensen

Statssekretær (H)

Halwan Ibrahim

Avdelingsdirektør, Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Hanne Opdan

Ordfører (Ap)

Siri Gåsemyr Staalesen

Stortingsrepresentant (Ap)
Forsker
Fafo
Forsker I
Fafo

Introduksjonsprogrammet er en sentral komponent i norsk integreringspolitikk, og en viktig målsetning for programmet er å kvalifisere flyktninger for norsk arbeidsliv. Hva mener flyktningene selv at de trenger for å komme seg i jobb? Vi presenterer funn fra Fafos kvalitative brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogram for flyktninger. Den nye rapporten vil bli kommentert av blant andre statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kristin Holm Jensen (H).

Hvordan opplever flyktningene at dagens tilbud hjelper dem i gang med livet i Norge? Brukerundersøkelsen viser at introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger kan fungere svært godt, og at det noen ganger legger til rette for at nyankomne flyktninger kan finne seg en jobb de kan leve av og trives med i Norge. Men andre flyktninger opplever at de ikke får den opplæringen de trenger, at undervisningstilbudet ikke er tilpasset deres nivå og at de får lite hjelp til å orientere seg i de mulighetene som finnes. De føler de kaster bort tid, gjennom deltakelse på intro.

Program

Velkommen ved Anne Britt Djuve, Fafo

Bakgrunn for prosjektet ved oppdragsgiver: avdelingsdirektør Halwan Ibrahim, IMDi

Presentasjon av ny rapport ved Ragna Lillevik og Guri Tyldum, Fafo Lysark (pdf)

Kommentarer og samtale

Regjeringens integreringspolitikk i lys av funnene i rapporten. Kristin Holm Jensen, statssekretær (H) i Kunnskapsdepartementet 

Kommunenes utfordringer med introduksjonsprogrammet. Hva kan kommunen gjøre og hvilke utfordringer krever nye politiske løsninger? Hanne Opdan, ordfører (Ap) i Ski kommune

Integreringspolitikk på Stortinget. Hvilke løsninger for introduksjonsprogrammet kan politikerne enes om? Siri Gåsemyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson Ap, Stortinget

Møteleder: Anne Britt Djuve, Fafo

 

Ny publikasjon

20684Fafo-rapporten "En mulighet for kvalifisering. Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet" er forfattet av Ragna Lillevik og Guri Tyldum, på oppdrag fra IMDi.

Les om prosjektet Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen

 

 

Temaside

Integreringsarbeidet overfor flyktninger har hatt en sentral plass i Fafos forskning siden midten av 1990-tallet. Vi fulgte introduksjonsordningen fra prøveprosjektstadiet og over i gjeldende politikk, og har gjennomført en rekke evalueringer av ordningen. Les mer på temasiden Integreringstiltak for innvandrere