Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 16. juni, Fafo Østforum seminar: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi vet ikke hvor mange de er. Men vi vet at få ivaretar deres interesser, og ingen tar et samlet ansvar for å hjelpe dem. Vi reiste spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Forskerpresentasjon finner du på seminarnettsiden.

 

Opptak fra 20. april, Fafofrokost: Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

Lønnsforskjellene er små i Norge. Likevel er én av fire norske arbeidstakere lavlønte, og én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfella.  På dette seminaret la Fafo frem en ny rapport om de varig lavlønte, etterfulgt av en debatt med faglige eksperter og representanter for partene i arbeidslivet.

Recorded webcast from 5 April, Fafo breakfast: Kurdish migration. What are the latest developments and how does gender matter?

Over the last decade, the Kurdish areas in the Middle East have seen several violent conflicts. Hundreds of thousands of Kurds have been uprooted from their homes and areas of origin. This adds a new chapter to an already long history of displacement and migration. In this seminar, we will investigate some of the gendered aspects of these recent migration flows. The seminar will be held in English.

Opptak fra 30. mars, Fafofrokost: Psykososialt arbeidsmiljø – Norge er ikke engang på pallen

Å være i verdenstoppen i arbeidsmiljø er en realistisk ambisjon for Norge. Det finnes detaljerte bestemmelser for fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, men vi henger etter både når det gjelder bevissthet om og reguleringer av det psykososiale området. Vi er ikke engang på pallen!

I en ny undersøkelse svarer tre av fire LO-tillitsvalgte at det psykososiale arbeidsmiljøet er vanskeligere å jobbe med enn andre arbeidsmiljøforhold. Flere resultater, i tillegg til et nytt notat som er utarbeidet for Unio om arbeidsorganisering, ble presentert på seminaret – som Fafo arrangerte i samarbeid med Unio og LO.

 

Gå til Programmet for å laste ned presentasjonene.

Opptak fra 29. mars, Fafo-seminar: Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

Stadig flere flykter fra krigen i Ukraina. Noen finner veien til Norge. Hva møter dem her, og er det norske samfunnet klare for å ta imot dem?

Seminaret varte 3,5 time inkl. pauser. Gå til Programmet for å se pausetidspunktene og laste ned presentasjonene.

Opptak fra 3. mars, Fafo Østforum seminar: Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

Fagbevegelsen jubler. Arbeidsgiverne lurer på hvorfor de ikke er tatt med på råd. Forslag til nytt regelverk for inn- og utleie fra bemanningsforetak skaper sterke reaksjoner.

Opptak fra 3. februar, Fafofrokost med boklansering: Krig, handel og folkerett – når næringslivet blir et utenrikspolitisk problem

Diktaturer har normalt fungerende økonomier. Økonomisk aktivitet fortsetter under krig og konflikt. Men hvilke regler gjelder når utenlandske styrker okkuperer oljefelter? Og har myndigheter her hjemme et ansvar når multinasjonale selskaper bryter folkeretten i krigssoner langt vekk?

Opptak fra 25. januar, Fafofrokost: Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

Barn som søker asyl opplever ofte ferden gjennom asylsystemet som usikker og utrygg. Samtidig har barn særskilte rettigheter. Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets utlendingsenhet har arbeidet med å forbedre sine møter med denne sårbare gruppen. En ny forskningsrapport viser at etatene har styrket ansattes kompetanse og bedret informasjonen til barna.