Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

onsdag 7. juni 2023

kl. 13:00–

15:00

Nye tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rulles nå ut. Samtidig viser en evaluering at det eksisterende samarbeidet om a-krim har rom for forbedringer. Vi ser på to ferske rapporter og spør: Har vi riktig medisin mot useriøse krefter – og bruker vi ressursene på en effektiv måte?

 • Kaffe/te
 • Innlederspørsmål: SMS 469 10 718

Offentlig sektor er en kjempestor kunde, og kjøper inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid for om lag 650 milliarder kroner årlig. I «Norgesmodellen trinn 1» – regjeringens forslag til seriøsitetstiltak for offentlige anskaffelser – legges det opp til større kontrolloppgaver, både for oppdragsgiverne og tilsynsmyndighetene. Er de rustet for dette?

Temaet offentlige anskaffelser har fått politisk oppmerksomhet i nesten 20 år. Mange offentlige virksomheter har imidlertid etablert systemer og rutiner først de siste to–tre årene, ifølge en rapport fra Deloitte.

En evaluering av a-krim-samarbeidet viser at det er avslørt mange saker og temaet har fått stor oppmerksomhet. Samtidig har ikke samarbeidet resultert i flere siktelser, og pengebeløp sikret gjennom arrest og utlegg har gått ned, ifølge en rapport fra KPMG. Brukes ressursene på riktig måte?

På dette seminaret presenteres disse to rapportene. Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet får komme med sine innspill og kommentarer. 

 

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg fra

 • Kristina Overn Krohn, leder for ansvarlige leverandørkjeder og sosial bærekraft i Deloitte Norge
 • Geir Sundet, Director, Evaluation & Analytics, Risk & Regulatory, KPMG Norge

Spørsmål fra salen / seerne

Kaffepause

Innspill og kommentarer fra

 • Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
 • Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS
 • Johan Henrik Bjørge, advokat / spesialrådgiver, NHO Service og Handel
 • Lars Mamen, daglig leder, Fair Play Bygg – Oslo og omegn
 • Jørgen Leegaard, spesialrådgiver samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Marianne Breiland, rådgiver, LO
 • Vivian Mikalsen, hovedtillitsvalgt (NTL), Arbeidstilsynet

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Relevante publikasjoner

KPMG (2022), Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Rapport utarbeidet av KPMG for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Deloitte (2022), Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet. På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

 
 
 

Praktisk info

Begrenset antall plasser i vårt auditorium. Ubegrenset antall seere på Fafo-tv. Ved påmelding, velg om du vil komme til Fafo eller følge sendingen.

Informasjon til dere som ønsker å være publikum i Fafos lokaler:

 • Kaffe/te, frukt og kjeks serveres fra kl. 12.45.
 • Seminaret finner sted kl. 13.00–15.00. Det er gratis og åpent for alle.
 • Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo S, Grønland eller Tøyen T-banestasjon. Buss 37 stopper nedenfor politihuset. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Kart

Informasjon til dere som vil se direktesendingen på Fafo-tv:

 • Sendingen starter kl. 13.00.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

Fafo Østforum

har siden 2004 vært er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 93. Bestill nyhetsbrev.

Østforum har i dag 23 deltakere. Det er åpent for flere deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum.

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

7. juni

kl. 13:00–

15:00

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg fra

 • Kristina Overn Krohn, leder for ansvarlige leverandørkjeder og sosial bærekraft i Deloitte Norge
 • Geir Sundet, Director, Evaluation & Analytics, Risk & Regulatory, KPMG Norge

Spørsmål fra salen / seerne

Kaffepause

Innspill og kommentarer fra

 • Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
 • Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS
 • Johan Henrik Bjørge, advokat / spesialrådgiver, NHO Service og Handel
 • Lars Mamen, daglig leder, Fair Play Bygg – Oslo og omegn
 • Jørgen Leegaard, spesialrådgiver samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Marianne Breiland, rådgiver, LO
 • Vivian Mikalsen, hovedtillitsvalgt (NTL), Arbeidstilsynet

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Kristina Overn Krohn

Deloitte

Geir Sundet

KPMG Norge

Cathrine Prahl Reusch

Arbeidstilsynet

Beatrice Dankertsen Hennyng

KS

Johan Henrik Bjørge

NHO Service og Handel

Lars Mamen

Fair Play Bygg – Oslo og omegn

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Marianne Breiland

LO

Vivian Mikalsen

Arbeidstilsynet

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

7. juni

kl. 13:00–

15:00

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg fra

 • Kristina Overn Krohn, leder for ansvarlige leverandørkjeder og sosial bærekraft i Deloitte Norge
 • Geir Sundet, Director, Evaluation & Analytics, Risk & Regulatory, KPMG Norge

Spørsmål fra salen / seerne

Kaffepause

Innspill og kommentarer fra

 • Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
 • Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS
 • Johan Henrik Bjørge, advokat / spesialrådgiver, NHO Service og Handel
 • Lars Mamen, daglig leder, Fair Play Bygg – Oslo og omegn
 • Jørgen Leegaard, spesialrådgiver samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Marianne Breiland, rådgiver, LO
 • Vivian Mikalsen, hovedtillitsvalgt (NTL), Arbeidstilsynet

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Kristina Overn Krohn

Deloitte

Geir Sundet

KPMG Norge

Cathrine Prahl Reusch

Arbeidstilsynet

Beatrice Dankertsen Hennyng

KS

Johan Henrik Bjørge

NHO Service og Handel

Lars Mamen

Fair Play Bygg – Oslo og omegn

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Marianne Breiland

LO

Vivian Mikalsen

Arbeidstilsynet

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

7. juni

kl. 13:00–

15:00

Kristina Overn Krohn

Deloitte

Geir Sundet

KPMG Norge

Cathrine Prahl Reusch

Arbeidstilsynet

Beatrice Dankertsen Hennyng

KS

Johan Henrik Bjørge

NHO Service og Handel

Lars Mamen

Fair Play Bygg – Oslo og omegn

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Marianne Breiland

LO

Vivian Mikalsen

Arbeidstilsynet

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

7. juni

kl. 13:00–

15:00

Nye tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rulles nå ut. Samtidig viser en evaluering at det eksisterende samarbeidet om a-krim har rom for forbedringer. Vi ser på to ferske rapporter og spør: Har vi riktig medisin mot useriøse krefter – og bruker vi ressursene på en effektiv måte?

Kristina Overn Krohn

Deloitte

Geir Sundet

KPMG Norge

Cathrine Prahl Reusch

Arbeidstilsynet

Beatrice Dankertsen Hennyng

KS

Johan Henrik Bjørge

NHO Service og Handel

Lars Mamen

Fair Play Bygg – Oslo og omegn

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Marianne Breiland

LO

Vivian Mikalsen

Arbeidstilsynet

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

7. juni

kl. 13:00–

15:00

Kristina Overn Krohn

Deloitte

Geir Sundet

KPMG Norge

Cathrine Prahl Reusch

Arbeidstilsynet

Beatrice Dankertsen Hennyng

KS

Johan Henrik Bjørge

NHO Service og Handel

Lars Mamen

Fair Play Bygg – Oslo og omegn

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Marianne Breiland

LO

Vivian Mikalsen

Arbeidstilsynet

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

7. juni

kl. 13:00–

15:00

Nye tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rulles nå ut. Samtidig viser en evaluering at det eksisterende samarbeidet om a-krim har rom for forbedringer. Vi ser på to ferske rapporter og spør: Har vi riktig medisin mot useriøse krefter – og bruker vi ressursene på en effektiv måte?

Kristina Overn Krohn

Deloitte

Geir Sundet

KPMG Norge

Cathrine Prahl Reusch

Arbeidstilsynet

Beatrice Dankertsen Hennyng

KS

Johan Henrik Bjørge

NHO Service og Handel

Lars Mamen

Fair Play Bygg – Oslo og omegn

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Marianne Breiland

LO

Vivian Mikalsen

Arbeidstilsynet

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

7. juni

kl. 13:00–

15:00

Kristina Overn Krohn

Deloitte

Geir Sundet

KPMG Norge

Cathrine Prahl Reusch

Arbeidstilsynet

Beatrice Dankertsen Hennyng

KS

Johan Henrik Bjørge

NHO Service og Handel

Lars Mamen

Fair Play Bygg – Oslo og omegn

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Marianne Breiland

LO

Vivian Mikalsen

Arbeidstilsynet

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

7. juni

kl. 13:00–

15:00

Nye tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rulles nå ut. Samtidig viser en evaluering at det eksisterende samarbeidet om a-krim har rom for forbedringer. Vi ser på to ferske rapporter og spør: Har vi riktig medisin mot useriøse krefter – og bruker vi ressursene på en effektiv måte?

Kristina Overn Krohn

Deloitte

Geir Sundet

KPMG Norge

Cathrine Prahl Reusch

Arbeidstilsynet

Beatrice Dankertsen Hennyng

KS

Johan Henrik Bjørge

NHO Service og Handel

Lars Mamen

Fair Play Bygg – Oslo og omegn

Jørgen Leegaard

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Marianne Breiland

LO

Vivian Mikalsen

Arbeidstilsynet

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

I auditoriet i Annekset

7. juni

kl. 13:00–

15:00

7. juni

kl. 13:00–

15:00

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Fafo Østforum seminar
I auditoriet i annekset

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Fafo Østforum seminar

Kristina Overn Krohn

Geir Sundet

Cathrine Prahl Reusch

Beatrice Dankertsen Hennyng

Johan Henrik Bjørge

Lars Mamen

Jørgen Leegaard

Marianne Breiland

Vivian Mikalsen

Anne Mette Ødegård