Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge. Svært mange har bosatt seg fast her i landet. I tillegg har det kommet et stort antall personer på korttidsopphold, som enten pendler eller som er her i landet på oppdrag med sin utenlandske arbeidsgiver. Innvandringen gir norske bedrifter tilgang til etterspurt arbeidskraft, men fører også til problemer med lavlønnskonkurranse og økt arbeidsmarkedskriminalitet.

Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs indre marked, med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital. Konsekvensene av arbeidsinnvandringen er en viktig årsak til at det er strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen. Et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft har skapt frykt for at det i deler av arbeidsmarkedet dannes a- og b-lag. Det kan skyldes lav lønn, problemer med språk og kultur, og at noen arbeidsgivere ser seg tjent med utenlandsk arbeidskraft fordi de anses som mer .

Fafo har ved flere anledninger undersøkt arbeidsgivernes motivasjon for å bruke utenlandsk arbeidskraft. HMS-konsekvenser, blant annet som følge av språkproblemer eller manglende opplæring, har også vært tema. Det er arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen som er de dominerende gruppene i Norge, og mange har fått seg jobb i byggebransjen. Denne bransjen var den første som ble omfattet av en allmenngjort tariffavtale, i 2007. Hvordan lønns- og arbeidsvilkår har blitt utsatt for press, og hvordan allmenngjøringsordningen har virket i bransjer med stor innvandring, er viktige forskningsområder for Fafo.  Utviklingen er fulgt gjennom Fafo Østforum, et prosjekt etablert i 2004, hvor hovedaktivitetene er nyhetsformidling på nett og seminarer.

Arbeidsinnvandring

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker I
Forsker I
Seniorforsker
Seniorforsker
Forsker
Fafo-rapport 2020:13
Fafopaper 2020:04
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:35
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:38
Fafo-notat 2017:10
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:08
Fafo-rapport 2016:07
Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2016:02
Fafo-report 2015:56
Fafo-report 2015:38
Fafo-rapport 2015:36
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
Other Fafo-publications 2015
Line Eldring og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2014:09
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:14
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook
Fafo-report 2013:44
Jon Horgen Friberg
Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Fafo-notat 2012:16
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Fafo-rapport 2011:27
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Fafo-rapport 2010:29
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2010:08
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge
Fafo-notat 2010:05
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Fafo-paper 2008:01
Fafo-notat 2008:15
Fafo-notat 2008:07
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:06
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2007:32
Fafo-rapport 2007:27
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2007:12
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fafo-rapport 2007:03
Line Eldring og Paulina Trevena
Fafo-notat 2007:05
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 548
Fafo-notat 2006:29
Fafo-notat 2006:27
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2006:07
Fafo-notat 2005:28
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2005:01
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 455
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand
Fafo-report 432
Anne Britt Djuve
Fafo-notat 1995:05

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational Labour Mobility
Engine for Social Convergence or Divergence in Europe?

Jon Erik Dølvik and Stein Evju

Introduction and Overview

Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?

Søkelys på arbeidslivet

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Nordic labour market institutions and new migrant workers

European Journal of Industrial Relations

Jane Hardy, Line Eldring, Thorsten Schulten

Trade union responses to migrant workers from the 'new Europe'

Kristin Alsos og Line Eldring

Husarbeid uten grenser?

Tidsskrift for kjønnsforskning

Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

Free movement, Equal Treatment and Worker Rights
Can the EU solve its trilemma of fundamental principles?

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?

Søkelys på arbeidslivet

Kristin Alsos og Line Eldring

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway

European Journal of Industrial Relations

Line Eldring

Norway

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Søholt, Susanne, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke og Line Eldring

Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve og Hilde Haualand

Facing a Baltic invation?
Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries

Line Eldring og Kristin Alsos

Rene hjem, svarte penger

Kristin Alsos and Line Eldring

Extension of collective agreements: The Norwegian case.

CLR-News

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård

Prosjektleder: Ines Wagner, ISF
Prosjektslutt: 2024
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter