Skip to main content

Vurdering av Litauens systemer for å håndtere økt tilstrømming av asylsøkere, integreringsarbeid og irregulær migrasjon


Fafo vil på oppdrag av KS gi en vurdering av Litauens asylprosedyrer, integreringsarbeide og håndtering av irregulær innvandring.

Hensikten med prosjektet er å gi innspill til hvilke deler av systemene som kan forbedres for å sette Litauen bedre i stand til å møte sine forpliktelser i henhold til Flyktningkonvensjonen, EU-forpliktelser på asylfeltet og migrasjonsfeltet, samt byrdefordelingsavtalen fra 2015.

Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midlene (2009–2014).

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2017
  • Avsluttes:
    juni 2017

Oppdragsgiver

  • KS