Skip to main content

Ship Global


Hvordan har EUs østutvidelse og teknologiske endringer påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene? Det er ett av spørsmålene som Fafo og Institutt for samfunnsforskning – i samarbeid med forskere fra fem land – skal besvare gjennom prosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2020
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Norges Forskningsråd

Bærekraftsmål