Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Nordic labour market institutions and new migrant workers

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

European Journal of Industrial Relations Vol. 20 no. 1 2014

Lenke

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Prosjekt: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Nordic labour market institutions and new migrant workers