Skip to main content

Muslimske selvstendig næringsdrivende i Norge

To english version

To english version

Forskningsprosjektet skal identifisere faktorer som hindrer muslimske selvstendig næringsdrivende i Norge å vokse seg større.

Hvordan kan bedrifter bidra til sosioøkonomisk likhet og integrering? Prosjektet går over 4 år og skal innhente informasjon fra muslimske selvstendig næringsdrivende, både enmannsbedrifter og de med ansatte, samt muslimske lederskap og relevante organisasjoner i fem norske byer. Først og fremst er målet å forstå utfordringene muslimske innvandrere står overfor når de etablerer bedrifter og hvilken rolle kunnskapssystemer og muslimske autoriteter spiller. Prosjektet vil identifisere økonomiske hindringer og uformelle løsninger. Fafo er ansvarlig for å gjennomføre en spørreundersøkelse med 1200 muslimske næringsdrivende i Norge for å samle data om deres oppfatninger, erfaringer, overbevisninger og praksis. Prosjektet skal resultere i akademiske publikasjoner og forslag til tiltak for å gjøre det enklere for muslimske næringsdrivende å lykkes.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2023
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Christian Michelsen Institute

Bærekraftsmål