Arbeidslivsintegrering

Fafo forsker på innvandreres og etniske minoriteters møte med, og deltakelse i, det norske arbeidsmarkedet. Vi studerer inkluderings- og ekskluderingsprosesser i arbeidslivet, blant annet i ansettelser. Fafo gjennomfører også prosjekter om hva som forklarer og preger innvandreres yrkesdeltakelse og arbeidsforhold, herunder betydning av kjønn og familiepraksiser, helse, innvandreres kompetanse og kravene i arbeidslivet.

Innsats og samarbeid fra myndighetene, arbeidsgivere og partene i arbeidslivet om mangfold og likestilling er et sentralt tema i dette forskningsfeltet. Fafo har gjennomført en rekke prosjekter om hvordan ulike aktører i integreringsarbeidet kan bidra til å løfte flyktninger og innvandrere inn i arbeidsmarkedet, og motvirke diskriminering av etniske minoriteter.

Arbeidslivsintegrering

Kontakt

Forskere

Doktorgradsstipendiat
Forskningssjef
Forsker II, bistilling
Hanne C. Kavli
Kontinuitet og endring
Familiepraksis og kvinners yrkesdeltakelse blant innvandrere i Norge
Avhandling for Ph.d. graden.
Fafo-rapport 2020:08
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01
Fafo-notat 2016:26
Guri Tyldum
Fattige tilreisende fra Romania i Oslo
En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom
Fafo-notat 2015:13
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
Fafo-rapport 2014:33

Heidi Moen Gjersøe & Anne Hege Strand

The Street-Level Organisation in-between Employer Needs and Client Needs
Creaming Users by Motivation in the Norwegian Employment and Welfare Service (NAV)
Journal of Social Policy | 2021 | Limited access

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Evidence from two randomized field experiments
The British Journal of Sociology | 2018 | Abstract

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV
Tidsskrift for samfunnsforskning | 2016 | Lenke

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus
Sosiologisk tidsskrift | 2012 | Les mer / Read more

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering
Sosiologisk tidsskrift | 2010 | Les mer / Read more

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse | 2009

I: Tone Fløtten Barnefattigdom | Les mer / Read more

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

En fot innenfor | 2016