Skip to main content

Unge i arbeid og kjønnslikestilling: mobilisering av humankapital for bærekraftig vekst i Hellas


Hellas har store utfordringer med lav sysselsetting blant unge og kvinner Hensikten med prosjektet er å dokumentere og analysere situasjonen i det greske arbeidsmarkedet for å avdekke barrierer som påvirker unges og kvinners arbeidsmarkedsdeltakelse. Videre skal det foreslå virkemidler som kan bidra til økt sysselsetting blant unge, herunder hvilke grep som kan ta for å bryte kjønnsrelaterte barrierer.

Unge mennesker og kvinner har lav arbeidsmarkedsdeltakelse i Hellas. Dette har en negativ effekt på landets økonomi. Hellas må gjenopprette økonomien etter finanskrisa samtidig som den nasjonale vekstmodellen blir mer innovativ og utoverrettet.

For landets framtidige økonomi er det nødvendig å mobilisere og investere i humankapital.

Hensikten med prosjektet er todelt:
  1. Dokumentere og analysere situasjonen i det greske arbeidsmarkedet og avdekke barrierer for unges arbeidsmarkedsdeltakelse, med særlig vekt på kjønnsaspektet
  2. Foreslå virkemidler som kan bidra til økt sysselsetting blant unge, herunder hvilke grep som kan ta for å bryte kjønnsrelaterte barrierer.

Prosjektet vektlegger kunnskapsoverføring, erfaringer og eksempler på god praksis fra Norge og de andre nordiske landene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2020
  • Avsluttes:
    oktober 2022

Oppdragsgiver

  • EEA Grants