Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

I: Tone Fløtten Barnefattigdom Gyldendal akademisk 2009

Les mer / Read more

Forskningstema: Levekår og fattigdom Arbeidslivsintegrering Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Tone Fløtten

Barnefattigdom og sosial deltakelse