Fafo-rapporter

Rapportsøk

«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2014:33

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidslivsintegrering

Prosjekt: Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Erika Braanen Sterri

Hva skal til for å lykkes som arbeidssøker? Formell kompetanse er selvsagt nødvendig, men sjelden en tilstrekkelig forutsetning. I denne rapporten tematiseres det arbeidssøkere må ha i tillegg. Det lille ekstra. Vi spør: Hvordan bruker arbeidsgiverne jobbintervjuet for å redusere usikkerheten de har med hensyn til hvem som passer inn i virksomheten? Hva legger de vekt på, og hvordan spør de etter sterke og svake sider? Vi har fulgt fem virksomheter fra utlysning, gjennom siling av søknader, gjennomføring av jobbintervjuer til innstilling av kandidater. Overordnet spør vi hvor godt egnet jobbintervjuet er som virkemiddel for å skille mellom allerede kvalifiserte arbeidssøkere.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20380