Skip to main content

Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken


Dette prosjektet setter søkelyset på arbeidsgivernes rolle i inkluderingsarbeidet. Spørsmålet er hva politiske myndigheter og NAV kan gjøre for å motivere arbeidsgivere til å omsette politiske visjoner til praktiske grep i egen virksomhet. 

Utgangspunktet er en erkjennelse av at arbeidsgiverne er krumtappen når det gjelder å iverksette politiske idealer om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). 
I prosjektet tar vi sikte på å følge en serie ansettelser i ulike deler av arbeidslivet fra stillingsavklaring og utlysning, via seleksjon av kandidater til intervju, og deretter gjennom hele intervjuprosessen. To bransjer er valgt ut: hotell/restaurant og helsearbeidere.

Vi spør: Hvilke betingelser mener arbeidsgiverne må være til stede for å øke suksessraten (kvaliteten) på den aktive arbeidsmarkedspolitikken?

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2013
  • Avsluttes:
    mai 2014

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og velferdsdepartementet