Fafo-rapporter

Rapportsøk

Mangfoldskommunen Drammen
Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning

Beret Bråten og Olav Elgvin

Fafo-rapport 2014:32

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Prosjekt: Drømmen om Drammen, mangfold og likestilling i kommunen

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Olav Elgvin

Denne rapporten handler om hvordan Drammen kommune som tjenesteyter og arbeidsgiver håndterer mangfold skapt av innvandring. Rapporten er basert på to spørreundersøkelser og flere kvalitative intervjuer med ansatte og brukere. Det som skaper utfordringer i mangfoldskommunen er ikke først og fremst forskjeller knyttet til «kultur», eller ulike verdivurderinger knyttet til skikker, religioner og tradisjoner. Utfordringene det økende mangfoldet eventuelt fører med seg, handler heller om håndfaste og konkrete forhold: At en del personer ikke har gode ferdigheter i norsk, og at det er levekårs- og livskvalitetsutfordringer blant personer både med og uten innvandringsbakgrunn.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20379