Skip to main content
Guri Tyldum

Fattige tilreisende fra Romania i Oslo

En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom

  • Fafo-notat 2015:13
  • Fafo-notat 2015:13

Som EU-borgere har tilreisende fra Romania lov til å oppholde seg i Norge i inntil tre måneder for å søke arbeid, men om de ikke har hatt legalt arbeid i Norge, har de forholdsvis begrensede rettigheter mens de er her. De har likevel rett til å oppholde seg i det offentlige rom uten å bli trakassert eller plaget, og de har rett til å kunne kjøpe tjenester og varer.

Notatet er skrevet på oppdrag fra Oslo kommune og bygger på data fra en spørreundersøkelse gjennomført av Fafo sommeren 2014. Spørreundersøkelsen ble finansiert av Rockwool-fondet.

  • Publisert: 2. november 2016
  • Ordrenr. 10224

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Det danske Rockwoolfondet