Skip to main content

En fot innenfor

  • Presentasjoner  | 
  • 2016
  • 26. september 2016

Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). En fot innenfor? Innvandrede kvinner og deltidsarbeid. Foredrag for LOs likestillingspolitiske utvalg, LO. 19 april