Skip to main content

Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering - en kartlegging av rekrutteringspraksis i virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket


Prosjektet, som utføres på oppdrag av IMDi, handler om rekruttering til offentlig sektor.

Mer konkret ser vi på rekrutteringspraksis i fem virksomheter, som har til felles at de er en del av det statlige mangfoldsnettverket. Gjennom å se på innstillingsprotokoller, intervjuer og å følge jobbintervjuer får vi innblikk i hva som gjøres, hvorfor og med hvilke utfall.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2017
  • Avsluttes:
    desember 2017

Oppdragsgiver

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)