Exclusion and marginalisation
Exclusion and marginalisation

Contact

Researchers

Doctoral Researcher
Research Director, Professor
Head of Research
Researcher
Researcher
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Fafo-notat 2016:26
Fafo-notat 2015:13
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:33

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Evidence from two randomized field experiments

The British Journal of Sociology

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus

Sosiologisk tidsskrift

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering

Sosiologisk tidsskrift

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse