Fafo reports

Search publications

«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2014:33

Nettutgave

Project: Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Erika Braanen Sterri

Published: 2014 Id-nr.: 20380