Fafo papers

Search publications

Fattige tilreisende fra Romania i Oslo
En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom

Guri Tyldum

Fafo-notat 2015:13

Nettutgave

Project: Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Published: 2015 Id-nr.: 10224