Articles and book chapters

Search publications

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Tidsskrift for samfunnsforskning 2016

Lenke

Forskningstema: Inclusion of immigrants Exclusion and marginalisation

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV