Skip to main content

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte

Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering

Sosiologisk tidsskrift |  2010
 
Vol 18
Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2010). Den utdannede, den etterlatte og den drepte. Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 1, 31-52.

Fafo-forskere