Fafo-notater

Rapportsøk

Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad

Fafo-notat 2016:26

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidslivsintegrering

Prosjekt: Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Forskere på Fafo: Huafeng Zhang, Jon Rogstad

Likestilling er en grunnverdi i det norske samfunnet. Det å sikre at alle grupper har lik tilgang til arbeidsliv, utdanning, offentlige tjenester og deltakelse i samfunnslivet, er derfor en prioritert oppgave for myndighetene. For å kunne identifisere forekomsten av diskriminering og likestilling, og eventuelt iverksette målrettede politiske tiltak, er det behov for løpende situasjonsbeskrivelser i form av statistikk og indikatorer. I dette notatet presenteres forslag til slike indikatorer for fire spesifikke grupper; innvandrere, innvandreres barn, nasjonale minoriteter og urfolk.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10250