Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2

Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2016:18

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Dette er den andre delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller. Denne delrapporten handler om faglig utvikling, motivasjon og gjennomføring for elevene/lærlingene som går i vekslingsløp. Evalueringen er et samarbeidsprosjekt
mellom Fafo og NIFU.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10242