Skip to main content

Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen


Fafo evaluerer forsøk med vekslingsmodeller som alternativ til den eksisterende 2+2-modellen som opplæringsmodell for yrkesfaglig videregående opplæring. I 2+2-modellen er elevene først to år i skole med noen praksisperioder, fulgt av to år som lærling i bedrift. I vekslingsmodellene er det hyppigere skifter mellom læring i skole og bedrift. Evalueringen foregår i perioden 2014-2018 og skjer i samarbeid med NIFU.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2014
  • Avsluttes:
    desember 2018

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet