Skip to main content
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3

  • Fafo-notat 2018:01
  • Fafo-notat 2018:01

Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen. Temaet for denne delrapporten er i hvilken grad de ulike forsøkene med vekslingsmodell klarer å komme over fra en implementerings- til en stabiliseringsfase, og i hvilken grad vekslingsmodellene treffer de ulike fagområdenes behov og særegenheter. Evalueringen gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og NIFU.

  • Publisert: 30. januar 2018
  • Ordrenr. 10266