Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3

Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2018:01

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen. Temaet for denne delrapporten er i hvilken grad de ulike forsøkene med vekslingsmodell klarer å komme over fra en implementerings- til en stabiliseringsfase, og i hvilken grad vekslingsmodellene treffer de ulike fagområdenes behov og særegenheter. Evalueringen gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og NIFU.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10266