Skip to main content

  • Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus

  • Sosiologisk tidsskrift  | 
  • 2012
 
  • (4) 20
Rogstad, J. & Solbrække, K. N. (2012). Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus. Sosiologisk tidsskrift, 4.

Fafo-forskere