Skip to main content

  • Mathilde Bjørnset, Erika Braanen Sterri & Jon Rogstad

Gjennom nåløyene

Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2021
 
I hvilken grad er det likebehandling mellom etniske minoriteter og majoriteter i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter? I denne artikkelen besvares dette spørsmålet med bruk av data som omfatter alle faser i rekrutteringsprosessen, fra innkalling til intervju og til endelig innstilling av kandidater. Analysene indikerer at kandidater med etnisk minoritetsbakgrunn blir systematisk forskjellsbehandlet. En sentral forklaring på våre funn er at arbeidsgivere i staten opplever stor grad av frihet og vektlegger subjektive og lite transparente kriterier som «personlig egnethet», til tross for at offentlige virksomheter er underlagt en strengere regulering enn private bedrifter.
Bjørnset, M., Sterri, E. B., & Rogstad, J. (2021). Gjennom nåløyene: Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet, (3-4), 226-241.