Skip to main content
Line Eldring og Rolf K. Andersen

Kortere kjeder – mindre sosial dumping?

Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg

 • Fafo-notat 2014:09
 • Fafo-notat 2014:09

I dette prosjektet har formålet vært å etablere en første kunnskapsstatus om situasjonen når det gjelder begrensninger i kontraktkjedene. Vi har tatt for oss følgende problemstillinger:

 • I hvilken grad stiller offentlige byggherrer og private entreprenører i dag krav om begrenset antall ledd i kontraktkjedene, eller er i ferd med å innføre slike krav?
 • Hvordan stiller entreprenørene seg til krav om redusert antall underleverandører/underentreprenører?
 • Hvordan gjennomføres slike krav i praksis? Og hvordan håndheves de? Hva er de praktiske konsekvensene?
 • Hva er synspunktene og erfaringene fra myndighetenes side?
 • Publisert: 12. januar 2015
 • Ordrenr. 10196
 • ISBN
  ISSN 0804-5135