Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Lovfestet minstelønn i Norge?

Kristin Alsos og Line Eldring

Søkelys på arbeidslivet 31(3) 2014

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Lovfestet minstelønn i Norge?